მომსახურება

გადასახადები

გადასახადები ყოველთვის დიდ გავლენას ახდენს ბიზნესის თითქმის ყველა ასპექტზე. მასთან დაკავშირებული მოულოდნელი ზარალის თავიდან ასაცილებლად, უმჯობესია საგადასახადო კონსულტაცია მიიღოთ ბიზნეს ტრანზაქციების განხორციელებამდე. ამიტომ, პროცესების ეფექტურად წარსამართად აუცილებელია საქმიანობის სწორი დაგეგმვა და სტრატეგიის წინასწარ შემუშავება.

ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო რისკების იდენტიფიცირებაში და ამ რისკების თავიდან არიდების გზების პოვნაში. ამგვარად, მუდამ მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენი ბიზნესის ნებისმიერ გამოწვევას.

ანდერსენის გუნდი საქართველოში არის საერთაშორისო ცნობილი ფირმის, Andersen Global-ის წევრი, რომელიც აერთიანებს გამოცდილ და კვალიფიციურ ადამიანებს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
https://andersen.ge/wp-content/uploads/2022/12/tax-service-1.png
https://andersen.ge/wp-content/uploads/2019/04/img-team-2.png

ჩვენი სერვისები

საგადასახადო კონსულტაცია

 • ტრანზაქციების/ოპერაციების საგადასახადო შედეგების შეფასება და მათი ოპტიმიზაციის შესახებ კონსულტაციები.
 • ოპერაციების სტრუქტურირება ისე, რომ კანონის შესაბამისად გამოიწვიოს მინიმალური საგადასახადო ეფექტი.

საგადასახადო შესაბამისობა

 • დეკლარაციების, ფორმების და სხვა საგადასახადო დოკუმენტების მომზადება და საგადასახადო ორგანოებისა და სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის დროული წარდგენა.
 • საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხის შესწავლა და კომპანიის დოკუმენტაციის წესრიგში მოყვანა.

საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა

 • წინასწარი გადაწყვეტილების მიღებაში დახმარება.
 • კლიენტების დახმარება სპეციალური საგადასახადო სტატუსების მიღებაში.
 • საგადასახადო ორგანოებში სხვადასხვა სახის განცხადებების წარგდენა, საგადასახადო ორგანოების მიერ ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში კლიენტის კონსულტირება და მოთხოვნილი ინფორმაციის მომზადება-წარდგენაში დახმარება.
 • კლიენტების დახმარება საგადასახადო აუდიტის პროცესში.

საგადასახადო დავა

 • საგადასახადო დავებში კლიენტების კონსულტირება და წარმომადგენლობა.
 • საგადასახადო დავის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება, რაც მოიცავს საჩივრების მომზადებას, წარდგენას და წარმომადგენლობას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში, ასევე, სარჩელების მომზადებას, წარდგენას და წარმომადგენლობას სასამართლოებში.
 • პირის ცრუმაგიერ პირად აღიარების დავებში კლიენტების ინტერესების დაცვა, რაც გულისხმობს დაცვის სტრატეგიის შემუშავებას, მტკიცებულებების შეგროვებას, საპასუხო პოზიციის შემუშავებას და სასამართლო წარმომადგენლობას.
 • საგადასახადო ორგანოებთან არსებულ სხვა დავებში კლიენტის წარმომადგენლობა.

საერთაშორისო გადასახადები და სატრანსფერო ფასწარმოქმნა

 • საერთაშორისო ოპერაციების საგადასახადო შედეგებისა და რისკების შეფასება, ამ ოპერაციების ოპტიმალური სტრუქტურის შერჩევა ჯამური საგადასახადო ტვირთის შემცირების თვალსაზრისით.
 • ადგილობრივი რეგულაციებისა და OECD-ის მითითებების შესაბამისად სატრანსფერო ფასწარმოქმნის დოკუმენტაციის და წინასწარი საფასო შეთანხმების მომზადებაში კლიენტების დახმარება.
 • კლიენტების დახმარება სატრანსფერო ფასწარმოქმნის დოკუმენტაციის საგადასახადო ორგანოებისათვის წარდგენაში და ამ ორგანოებთან წინასწარი საფასო შეთანხმების გაფორმებაში.

საბაჟო საკითხები:

 • საბაჟო გადასახდელებთან და საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებით კლიენტებისთვის კონსულტაციის გაწევა.
 • საბაჟო ორგანოსთან ურთიერთობაში კლიენტების წარმომადგენლობა.
 • განსაბაჟებელი საქონლის ნომენკლატურული კოდების, საბაჟო ღირებულების და საბაჟო გადასახადების ოდენობის განსაზღვრაში დახმარება.
https://andersen.ge/wp-content/uploads/2022/12/tax-service-3.jpeg

დაგვიკავშირდით

დაგვიკავშირდით ნებისმიერ დროს, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვეს კითხვებს და გაგიწიოთ კონსულტაცია.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
კონტაქტი
ჩვენ მუდამ მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს, ვისაუბროთ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე.
დაგვიმეგობრდით
გამოგვიწერეთ სოციალურ ქსელებში.
კონტაქტი
ჩვენ მუდამ მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს, ვისაუბროთ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე.
მოგვყევით
გამოგვიწერეთ სოციალურ ქსელებში.

ყველა უფლება დაცულია

ყველა უფლება დაცულია