ბიზნეს ანალიტიკოსი

მოკლე აღწერილობა:

ბიზნეს ანალიტიკოსის ძირითადი ფუნქცია იქნება ბიზნესის საჭიროებებთან, პროცესებთან და სისტემებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და დოკუმენტირება. ანალიტიკოსმა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, IT გუნდთან და პროექტის ხელმძღვანელებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებები და მონაწილეობა მიიღოს მათ განხორციელებაში.

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ბიზნეს პროცესების შესწავლის და დოკუმენტირების მიზნით ბიზნესის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრების გამართვა.
 • ინფორმაციისა და მონაცემების ანალიზი ბიზნესის პრობლემების, შესაძლებლობების და გადაჭრის გზების დასადგენად.
 • ბიზნეს გადაწყვეტილებისთვის ხელის შეწყობის მიზნით ბიზნეს ქეისების, პროექტების, ხარჯებისა და შემოსავლების ანალიზი.
 • ბიზნესის საჭიროებების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვების და პრობლემების გადაჭრის გზების მოძებნის მიზნით, სამუშაო შეხვედრების ჩატარება და მონაწილეობის მიღება.
 • ბიზნესის საჭიროებებთან დაკავშირებით ნათელი და ლაკონური დოკუმენტის მომზადება, სხვადასხვა ქეისების გამოყენებით და ფუნქციური სპეციფიკის გათვალისწინებით.
 • IT გუნდთან ერთად მუშაობა, იმაში დასარწმუნებლად, რომ მოთხოვნები გაგებულია და სრულდება სათანადოდ.
 • ბიზნესის საჭიროების და მოთხოვნების შესაბამისად, პრობლემების გადაჭრის გზების გამოცდა და ვალიდაცია.
 • ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ახალი ან განახლებული სისტემების და პროცესების შესახებ.
 • მონაწილეობის მიღება პროცესების გასაუმჯობესებელ ინიციატივებში, რომლებიც გამიზნულია ბიზნესის ეფექტურობის გაზრდისთვის.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის, კომპიუტერული მეცნიერებების ან მათთან დაკავშირებულ სფეროში.
 • 3-5 წლის გამოცდილება ბიზნეს ანალიტიკაში ან მასთან დაკავშირებულ სფეროში.
 • ბიზნეს ანალიზის მეთოდოლოგიების, დამხმარე საშუალებების და ტექნიკების სიღრმისეული ცოდნა.
 • ბიზნესის წარმომადგენლებთან მუშაობის გამოცდილება ბიზნესის საჭიროებების თაობაზე ინფორმაციის შეგროვებისა და დოკუმენტირების მიზნით.
 • ძლიერი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარები.
 • კომუნიკაციის კარგი უნარი.
 • გამოცდილება პროექტების მართვაში.
 • მოქნილი (Agile) და სწრაფი განვითარების მეთოდოლოგიების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
 • ინგლისურად საუბრის და წერის კარგი უნარები. დამატებით რუსული ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
კონტაქტი
ჩვენ მუდამ მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს, ვისაუბროთ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე.
დაგვიმეგობრდით
გამოგვიწერეთ სოციალურ ქსელებში.
კონტაქტი
ჩვენ მუდამ მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს, ვისაუბროთ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე.
მოგვყევით
გამოგვიწერეთ სოციალურ ქსელებში.

ყველა უფლება დაცულია

ყველა უფლება დაცულია